联系我们-banner
联 系 我 们
c  o  n  t  a  c  t   u  s
欢迎您与我们联系
我们心地等待您的来访,耐心回答您的疑惑
联络信息
地址
杭州市余杭区联胜路10号创客天地云立方一号楼406          
电话
0571-56660290
邮箱
zhangli@fobcentury.com
面试地址
杭州市余杭区联胜路10号创客天地云立方一号楼406
发送留言

联系我们
我们在这里
Facebook
Twitter
Google
LinkedIn
Wechat
WELCOME
集团使命是为传统外贸企业提供一站式跨境电商解决方案,让中国品牌货销全球为企业愿景
  • Add
    杭州市余杭区联胜路10号创客天地云立方一号楼406
  • Message
    ​zhangli@fobcentury.com 
  • Phone
    0571-56660290